lis 04 2014

Śmieci do kosza a nie na pole. Już czas...


Komentarze: 0

Śmiecie a także odpady różnorodnego rodzaju to temat który dotyczy nas wszystkich. Wyrzucamy odpady każdego dnia, w naszych gospodarstwach domowych bądź w zakładach pracy. Tutaj w większości pozbywamy się śmieci , wyrzucając je do znajdujących się na właściwym terenie pojemników oraz kontenerów na odpady. Dzisiaj dość dużo uwagi przywiązuje się do dbania o środowisko naturalne, dlatego też powszechnie stosuje się sortowanie śmieci. Dzięki temu można dosyć szybko odzyskać surowce wtórne które mogą być ponownie zastosowane. Recykling odpadów pozwala na uzyskanie dosyć sporej liczby cennych dla nas surowców. By jednakże tego typu sortowanie śmieci dawało odpowiednie efekty, firmy realizujące wywóz nieczystości muszą zapewniać specjalne pojemniki na konkretne odpady, podlegające odzyskowi. Dość często są to 3 pojemniki, do których można wrzucać papier, szkło oraz plastik. Są one w odpowiedni sposób oznaczone, by nie było kłopotu z tym do którego należy wrzucić nieczystości. Posiadacze domów jednorodzinnych niezwykle często co określony czas najczęściej raz czy dwa razy na miesiąc sortowane nieczystości wystawiają przed posesję, skąd zabierane są przez odpowiednio do tego celu przystosowane pojazdy firm zajmujących się wywozem odpadów.

Bywają jednakże także momenty gdy umowa podpisana na wywóz nieczystości nie wystarcza, by pozbyć się odpadów. Ma to miejsce między innymi wówczas jeśli zabieramy się za wykonywanie remontu bądź też budujemy dom bądź inny budynek. Odpady powstające podczas budowy nie mogą być bowiem utylizowane w ten sam sposób jak pozostałe odpady. Dlatego musimy zadbać o to, żeby pozbyć się ich we właściwy sposób. Możemy zamówić w firmach trudniących się wywozem odpadów specjalne kontenery na gruz. Niezwykle często można do nich wrzucać bardzo różnorodne nieczystości powstające w czasie budowy. Zdarza się jednak, że firma wyraźnie określa, iż gruz a ponadto podobne do niego odpady powinny się znajdować oddzielnie a pozostałe odpady pobudowlane, jak przykładowo pozostałości płyt kartonowo gipsowych, opakowania po farbach albo podobne, muszą się znajdować w oddzielnym kontenerze na nieczystości. Dzieje się tak dość często w momencie, gdy wywóz gruzu odbywa się przykładowo do przesiębiorstw, które stosują go do produkcji różnorodnych materiałów budowlanych. Wprawdzie niezbędne jest wtedy wynajmowanie dwóch pojemników czy kontenerów na nieczystości, jednak coraz częściej w tego typu sytuacji wynajem kontenerów na gruz jest o wiele mniej kosztowny. Jest on bowiem wówczas traktowany jako swoisty materiał poddawany odzyskowi, i firmy trudniące się odbieraniem śmieci pobierają od klientów sporo mniejsze opłaty. Trochę większa jest opłata za wywóz odpadów pobudowlanych odmiennych niż gruz. Jednak usługi takie jak wywóz odpadów poremontowych gwarantują zamawiającym takie usługi, iż wszystko zostanie zrealizowane zgodnie z obowiązkowymi przepisami, a pozostałości po budowie będą we właściwy sposób zutylizowane.

Jeżeli chodzi o koszty za wywóz odpadów, są one bardzo zróżnicowane a ponadto zależą od wielu czynników.Zapewne znaczenie ma rodzaj pozostałości oraz to czy usługa ma dotyczyć obiektu prywatnego czy przykładowo firmy. Na osiedlach mieszkaniowych wywóz śmieci realizowany jest przez wywożenie ich w określonych, określonych dniach ze zbiorczych kontenerów na śmieci. Jeżeli chodzi o tereny prywatne, zazwyczaj właściciel zgłasza do firmy przykładowo przez telefon konieczność realizacji usługi, która dość często jest wykonywana niezwykle szybko. Firmy zaś mają szansę negocjacji nie tylko kosztów, ale także i warunków realizowania umowy, dlatego też dosyć często każda umowa jest całkowicie inna. Ceny uzależnione są także od miejsca świadczenia usługi, zdarza się że w większych miastach są one nieco wyższe. Powodem tego zazwyczaj jest to, iż firmy nie mają możliwości przetrzymywania nieczystości w bliskiej okolicy i zmuszone są je wywozić na wysypiska zlokalizowane bardzo daleko poza granicami miasta. To zaś podwyższa koszt wykonywania tego rodzaju usługi. Obecnie firm które trudnią się odbieraniem śmieci jest znacznie więcej, dlatego też klienci, którzy są zainteresowani takimi właśnie usługami mają dość duży wybór i zawsze mogąwyszukać tą firmę, która w ich mniemaniu ma do zaproponowania im najbardziej ciekawe warunki.

Niektóre firmy rozszerzyły swoją działalność o recykling nieczystości. Wówczas odpady które nadają się do ponownego przetworzenia mogą przetwarzać w swojej firmie na miejscu, nie muszą ich w inne miejsca wozić. To powoduje, że koszty powiązane z ich odbiorem i utylizacją sporo się zmniejszają. Ponadto firma dzięki prowadzeniu takiej działalności może uzyskać dodatkowe profity. Nie dziwi więc to, że sporo z nich klientom którzy segregują śmiecie, jest w stanie zaproponować sporo korzystniejsze stawki na odbieranie nieczystości niesegregowanych.

Jednak odpowiednia gospodarka nieczystościami to w dosyć dużej mierze kwestia odpowiedniego podejścia wszystkich którzy je produkują. Segregowanie nieczystości na etapie gospodarstwa domowego ma bardzo duże znaczenie, tylko w takiej sytuacji bowiem można bez problemu segregowane materiały poddać recyklingowi. A to zapewne ma ważne znaczenie dla całego środowiska naturalnego. Dlatego też jest przeprowadzanych tak dużo akcji, które mają na celu w pierwszej kolejności podniesienie świadomości w zakresie najlepszego gospodarowania śmieciami. Wtedy bowiem z pewnością cały proces recyklingu surowców wtórnych oraz ich utylizacji będzie przebiegał o wiele sprawniej a ponadto przede wszystkim będzie o wiele efektywniejszy.

Do tej pory nie pojawił się jeszcze żaden komentarz. Ale Ty możesz to zmienić ;)

Dodaj komentarz